DoodTij

2019 Schiermonnikoog

Dit project is nog in ontwikkeling. Het idee is om met ‘waterlijnen’ te tekenen. Het gebied op het westelijk deel van het eiland leent zich hier uitstekend voor. De eb en vloed beweging is hier heel subtiel: geen rollende golven tijdens opkomend water maar een langzaam stijgend waterpeil tot ongeveer het strandoppervlak. Het idee is om geulen te graven die dan mooi vollopen met water. Helaas voor ons, dit verschijnsel doet zich slechts voor bij opkomende- of afnemende maan voor een periode van enkele dagen. We waren net te laat, er wordt gewerkt aan een nieuwe poging.

Door de harde wind tijdens onze laatste dag op het eiland verdwenen de geulen al snel onder het zand. Heel inspirerend om juist met dat gegeven een tekening te maken,  een heel nieuw plan.

Foto’s: Adrie Laan