DoodTij

2019 Schiermonnikoog

Dit project is nog in ontwikkeling. Het idee is om met ‘waterlijnen’ te tekenen. Het gebied op het westelijk deel van het eiland leent zich hier uitstekend voor. De eb en vloed beweging is hier heel subtiel: geen rollende golven tijdens opkomend water maar een langzaam stijgend waterpeil tot ongeveer het strandoppervlak. Het idee is om geulen te graven die dan mooi vollopen met water.

Foto’s: Adrie Laan