Labyrint van Chartres

2019 Zandmotor, ter Heijde

Strikt genomen geen anamorfose. Een heel intrigerende, 800 jaar oude, vorm. Een labyrint is geen doolhof maar een soort levenspad, uiteindelijk kom je uit in het centrum.