Water naar de Zee

2014 Meijendel

Een anamorfose opgebouwd uit ellipsen die onder een verschillende hoek staan, dat maakt de berekening vrij lastig (zie tekening rechts).