DoodTij

2019 Schiermonnikoog

Dit project is nog in ontwikkeling. Het idee is om met ‘waterlijnen’ te tekenen. Het gebied op het westelijk deel van het eiland leent zich hier uitstekend voor. De eb en vloed beweging is hier heel subtiel: geen rollende golven tijdens opkomend water maar een langzaam stijgend waterpeil tot ongeveer het strandoppervlak. Het idee is om geulen te graven die dan mooi vollopen met water.

Foto’s: Adrie Laan

 

DoodTij
DoodTij

Locatie.

DoodTij

Het testen van verschillende manieren van graven.

DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij

Geulen lopen vol met water.

DoodTij
DoodTij

Modelleren van het weggeschepte zand.

DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij

Stuifzand is de aanleiding voor een heel nieuw plan.

DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij
DoodTij