Labyrint van Chartres

2019 Zandmotor, ter Heijde

Geen anamorfose maar een ‘gewone’ tekening.  Een heel intrigerende, 800 jaar oude, vorm. Een labyrint is geen doolhof maar een soort levenspad, uiteindelijk kom je uit in het centrum.

Labyrint van Chartres
Labyrint van Chartres

Het aanharken van het zand geeft duidelijke verschillen in toon.

Labyrint van Chartres
Labyrint van Chartres
Labyrint van Chartres

Schema voor het tekenen van het labyrint.

Labyrint van Chartres

Schematische tekening voor het aanbrengen van de keerpunten.

Labyrint van Chartres