Reflectie

2021 Zandmotor
Reflectie

Cirkelvorm uitgegraven in ondiep stilstaand water.